Hakkımızda

" Eğitim, İnsanoğlunun Faaliyetlerinin En Kıymetlidir"

Gözünüz arkada kalmasın... 

Emanetlerinize ömür boyu istifade edeceği değerler kazandırmak için gayret içindeyiz.

 

Vizyon

Daha iyi bir dünya için geleceği eğitimle aydınlatıp, araştıran, sorgulayan, üreten aydın nesillere yön veren bireyler yetiştirmektir.

 

Misyon

Nisa Anaokulunda öğrenciler bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler.... 

Çocuklar öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.