Türkçe Dil Etkinlikleri

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİNİN AMAÇLARI

Türkçe dil etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerinden biridir. Bu etkinlikler sırasında uygulana her teknik çocuğun gelişimini destekleyecek şekilde kullanılmalıdır. Çocuklar doğdukları andan itibaren çevresinde konuşulan dilin kurallarını ve anlamlarını algılamaya başlarlar. Doğumdan hemen sonra ağlama ile ses çıkarmaya başlayan çocuk daha sonra doğal ortamdaki sosyal ve fiziksel çevresinin yardımı ile kendisindeki konuşma becerisini geliştirir. Bu nedenle çok hızlı gelişim gösterilen 0–6 yaş döneminde eğitim kurumlarında Türkçe dil etkinliklerine programlarına her gün yer verilmektedir.

Türkçe dili etkinlikleri planlanırken çocukların gelişim seviyesi, yaşı dikkat süresi bireysel özellikleri çevresel koşullar özel durumlar çocukların sahip olduğu önceki kazanımları göz önüne alınır. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun zihinsel gelişiminde de etkilidir. Belli kavramları kullanmayı öğrenirler Gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini vücut hareketlerini jest ve mimiklerini kullanarak da ifade ederler ve böylece psiko-motor becerilerde desteklenir. Kendi kendini tanımasına, iç dünyasını keşfetmesine yardımcı olur. Kendisini ifade edebime, günlük sevinçlerini, üzüntülerini başkalarıyla paylaşma özelliği kazanabilir ve yaş ile birlikte dinleme veya katılma becerisi geliştirir.

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİNİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ

Çocuğun düzgün konuşmasına ve kendini sözle ifade etmesine yardımcı olur

Çocuklar hikâye dinlerken veya anlatırken sosyal yönden gelişirler.

Duygu ve düşüncelerini anlatarak sosyal yönden rahatlamalarını sağlarlar.

Yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirir.

Türkçeyi düzgün kullanmayı öğrenir.

Kelimeleri doğru kullanmayı telaffuz etmeyi öğrenir.

Anlatma ve ifade etme becerilerine yönelik çalışmalar yapılır.