Değerler Eğitimi

Değerler, iyi bir karakter yapılanmasının temel taşlarıdır. Doğru kararlara, ideal ve arzu edilen davranış ve yaşam biçimlerine ulaşmada yol göstericidirler. Hayatımıza anlam katan, bizi biz yapan özellikler, değerlerimizdir. Sahip olduğumuz sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, güvenilirlik,  empati gibi kişisel ve sosyal değerler, doğru -yanlış olarak ifade edilen ahlaki değerler, güzel-çirkin olarak ifade edilen estetik değerler, milli, manevi ve dini değerler kişiliğin geliştiği okul öncesi dönemde son derece önemlidir.

Okul öncesi çocuklar doğru ve yanlışı tam olarak ayırt edemezler. Bir çocuğa sofra adabı öğretilebildiği gibi, doğru ve yanlışı da nasıl ayırt edeceği öğretilebilir. Değer eğitimi doğru ve yetkin bir şekilde uygulandığında, kuşkusuz bireyin gelişimine önemli katkıları olacaktır. Ancak yanlış ve sistemsiz eğitim uygulamalarının sonucunda ya da hiç yapılmadığında mutsuz, yaşamı anlamlandırmada sıkıntı yaşayan yetişkinler ortaya çıkacaktır.

Değer bilincinin kişide çocukluk çağlarında oturtulmaya başlanmasının önemini bilerek, okul öncesi çocuklara yönelik bir “Değerler Eğitimi Programı “ uygulamaktayız.

Okulumuzda değerler eğitimi her gün grup etkinlikleri ve bireysel etkinlikler şeklinde uygulanmaktadır. Bireysel eğitimlerin içeriği velilerimizin bu konudaki talepleri alınarak uygulanmaktadır.

 

Değerler Eğitimi Programımızda;

Evrensel değerler

İnsani ve etik değerler

Toplumsal değerler

Farkındalık ve duyarlılık

Ahlaki ve toplumsal değerler

Dini değerler

Dinimizin değerleri aşağıdaki konu başlıklarında verilmektedir:

 

Gökyüzündeki Mutluluk kitabı ile Peygamber Efendimiz (sav)’in 8 yaşına kadar olan hayatının hikayeleştirilmiş şekilde anlatılması

Yeryüzündeki Mutluluk kitabı ile Peygamber Efendimiz (sav)’in gençliği ve peygamberliğin verilmesinin hikayeleştirilmiş şekilde anlatılması

Adap ve dini kurallar, uygulamalar

Namaz kitapları ile desteklenen kız ve erkek çocukların namazı ve sureleri severek öğrenmeleri çalışmalarının yapılması

İlahi çalışmaları

Çocuklarla hadisler, hadis kartı oyun çalışmaları ile hadis çalışmaları

Sure ve dua kartlarıyla sure ve dua öğretimi

Elif Ba çalışmaları ile Kur’an Harfleri öğretimi çalışmaları

Elif Ba çalışmaları ile Kur’an Hareke öğretimi çalışmaları

Kur’an-ı Kerime geçiş tören etkinlik ve kutlamaları

Dini Günlerimiz ve kutlama etkinlikleri