Satranç

Okul öncesi satranç eğitimi çocukların düşünsel becerilerini geliştirir. Olaylara farklı pencerelerden bakabilme alışkanlığı ve perspektifi kazandırır. Yüksek yoğunlaşma gerektirdiğinden, özellikle dikkat dağınıklığı olan çocuklar için etkili bir egzersiz yöntemi olarak da kullanılabilir.

Çocuklar, okul öncesi aldıkları bu eğitimle hedef belirleme ve hedefe doğru ilerleme konularında deneyim kazınmış olurlar. Satranç, oyun özellikleri nedeniyle; stratejik düşünme, yapılan hamlelerin sonuçlarını değerlendirme, karşılaşılan sonuçları kabullenme gibi ek kazanımlar sağlar. Çocuklara alacakları kararların sonuçları olacağını öğreterek, ani karar verme reflekslerinin yumuşatılması sağlanır.

Okul öncesi satranç eğitimi ile matematik, fen, dil gelişimi, yabancı dil öğrenimi gibi birçok eğitim alanı “oyunlaştırma” yöntemiyle desteklenmiş olur. Satranç sporuyla ilgilenen çocukların derslerine daha ilgili, sosyal yaşantılarında ise daha başarılı olduklarına ilişkin yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. IQ ve EQ zeka gelişiminin diğer eğitim alanlarına katkısı nedeniyle de bu sporun okul öncesi dönemde öğretilmesi ve sevdirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

 

Eğitimiyle Hedeflenen Kazanımlar

Planlama:

Okul öncesi satranç eğitimi ile çocuklar, uzun erimli hedefler belirlemeyi, belirledikleri bu hedeflere ulaşmak için adım adım stratejiler geliştirmeyi ve olası kötü gidişler karşısında yeni çözümler üreterek, uygulamayı öğrenirler.

 

Gözünde canlandırma:

Satranç niteliği gereği birbirini takip eden olayları ve meydana gelen bu olayların birbiri üzerindeki etkilerini “olay gerçekleşmeden” hayal edebilmeyi öğretir.

 

Seçenekleri değerlendirme:

Satranç oyununda her bir hamle,  birbirinden farklı birçok sonuç üretebilir. Bu sonuçlar üzerinde düşünmek, farklı çıkış yolları aramak, seçenekleri kıyaslamak  “aklına gelen ilk şeyi yapmamak” alışkanlığı kazandırır.

 

Odaklanma:

Çocuklar sıklıkla odaklanma sorunları yaşayabilmektedirler. Bu sorundan muzdarip çocuklar ne kadar zeki olurlarsa olsunlar kısa sürede ilgilerini kaybettikleri için başarılı olmakta zorlanabilirler. Odaklanma sorunu yaşayan çocuklar ve yetişkinler için satranç, doktorlar tarafından tavsiye edilen destekleyici bir tedavi biçimidir.