Robotik Kodlama

NEDEN ROBOTİK-KODLAMA?

Nesnelerin internete bağlanmaya başladığı ve birbiriyle iletişime geçtiği bir zamandayız. Akıllı evler, akıllı şehirler ve akıllı araçlar hayatımıza girmeye başlamıştır. Yakın gelecekte şu anda var olmayan bir çok yeni meslek ortaya çıkacaktır ve mevcut bir çok meslek grubuna ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sebeple çocuklarımızın 21. Yüzyıl becerileri ile donatılması oldukça önemlidir. Robotik/Kodlama bilimi ve eğitimi bu becerilerin gelişmesinde ve geleceğin inşasında oldukça etkilidir. Robotik eğitimi alarak robot yapmayı öğrenen çocukların kendine güvenleri, öz saygıları, üretkenlikleri ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği becerileri yani 21. yüzyıl becerileri gelişmektedir. Çevresindeki problemler için kendi çözümlerini üretebilen, algoritma ve kodlama bilen, kendi ürünlerini ortaya çıkarabilen bireyler olarak yetişmektedir.

 

PEKİ, ÇOCUĞA NE KATAR?

Bilişim Okur Yazarlığı: Bilgisayarları Oyun, İnternet ve Sosyal Medya dışında görmesini sağlar.

İşbirliği: Dünya üzerinde farklı ülkelerden farklı kişilerle işbirliği yapmayı öğrenir.

Üretkenlik: Deneme ve üretme kabiliyetini artırır.

Takım Çalışması: Arkadaşlarıyla uyum içinde olmanın önemini öğretir.

Paylaşma: Bilginin paylaştıkça çoğaldığını fark ettirir.

Disiplinler Arası Etkileşim: Birden çok dersi, tek potada eritmeyi öğretir.

Programlama: Teknolojiyi kullanarak tüketen değil, teknoloji üreten nesiller yetiştirir.

 

EĞİTİMDE AMAÇ NEDİR?

Robotik ve Kodlama eğitiminin dünyasındaki yerine dikkat çekmek.

Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarını Robotik ve Kodlama eğitimi ile tanıştırmak.

Okul öncesi öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına Robotik ve Kodlama eğitiminin temel kavramlarını anlatmak.

Robotik ve Kodlama eğitiminin geliştirdiği alanları olan 21.yy becerilerini tanıtmak.

Öğrencilerde üretkenlik ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği gibi becerileri geliştirmek.

Robotik ve Kodlama eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak.

Robotik ve Kodlama eğitimi ile ilgili kaynakları sağlamak.